Dalam konteks pemasaran digital, algoritma merujuk kepada set peraturan atau proses yang digunakan oleh platform digital, seperti enjin carian dan media sosial, untuk menentukan bagaimana kandungan diatur, diindeks, dan dipaparkan kepada pengguna.

Algoritma ini memainkan peranan penting dalam menentukan hasil carian yang dilihat oleh pengguna, iklan yang dipaparkan, serta kandungan yang dicadangkan berdasarkan tingkah laku dan minat pengguna.

Algoritma dalam Digital Marketing

Apa itu Algoritma?

Algoritma merujuk kepada satu set arahan atau peraturan yang diikuti secara berurutan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai matlamat tertentu. Dalam konteks digital marketing, algoritma digunakan untuk memproses data yang besar dan kompleks, menganalisis corak tingkah laku pengguna, dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut.

Algoritma ini dibangunkan menggunakan pelbagai teknik pembelajaran mesin (machine learning) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk meningkatkan kecekapan dan ketepatan dalam pemprosesan data.

Contoh Fungsi Algoritma

Sebagai contoh, algoritma Google menggunakan pelbagai faktor seperti relevansi kata kunci, kualiti kandungan, dan kepuasan pengguna untuk mengatur dan memaparkan hasil carian yang paling sesuai.

Di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram, algoritma menentukan pos dan iklan yang muncul dalam feed pengguna berdasarkan interaksi sebelumnya dan preferensi yang telah dinyatakan.

Algoritma ini membantu memastikan bahawa pengguna mendapat pengalaman yang lebih peribadi dan relevan, sementara pengiklan dan pemasar dapat menjangkau audiens yang tepat dengan lebih berkesan

Apakah Jenis-jenis Algoritma dalam Digital Marketing?

Terdapat pelbagai jenis algoritma yang digunakan dalam digital marketing, setiap satunya direka untuk tujuan yang spesifik. Antaranya:

Algoritma Search Engine Optimization (SEO)

Algoritma SEO digunakan oleh enjin carian seperti Google untuk menentukan kedudukan laman web dalam hasil carian. Algoritma ini mengambil kira pelbagai faktor seperti kualiti kandungan, pengoptimuman kata kunci, backlink, dan pengalaman pengguna untuk menentukan kedudukan laman web.

Google PageRank, yang diperkenalkan oleh pengasas Google, Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1996, adalah salah satu contoh algoritma SEO yang terkenal. PageRank berfungsi dengan menilai jumlah dan kualiti pautan yang menuju ke sesuatu laman web untuk menentukan kepentingannya dan kedudukannya dalam hasil carian.

Walaupun PageRank adalah asas penting dalam algoritma Google, ia kini hanya satu daripada lebih 200 faktor yang diambil kira dalam algoritma carian yang lebih kompleks dan moden​.

Algoritma Social Media

Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menggunakan algoritma untuk menentukan kandungan yang dipaparkan kepada pengguna dalam feed mereka.

Algoritma ini menganalisis tingkah laku pengguna, seperti interaksi dengan kandungan, masa yang dihabiskan pada setiap pos, dan hubungan antara pengguna untuk menentukan kandungan yang paling relevan.

Contohnya, algoritma Facebook EdgeRank, yang diperkenalkan pada tahun 2010, menggunakan tiga faktor utama: affinity, weight, dan time decay untuk menentukan kedudukan pos dalam News Feed pengguna.

Algoritma Email Marketing

Algoritma email marketing digunakan untuk mengoptimumkan penghantaran e-mel kepada pelanggan yang berpotensi atau sedia ada. Ia menganalisis tingkah laku pengguna, seperti kadar buka (open rate), kadar klik (click-through rate), dan kadar langganan (subscription rate) untuk meningkatkan keberkesanan kempen e-mel. Algoritma ini juga membantu mengelakkan e-mel daripada dihantar ke folder spam.

Algoritma Recommendation Engine

Algoritma recommendation engine digunakan untuk memberi cadangan produk atau perkhidmatan yang relevan kepada pengguna berdasarkan tingkah laku dan pilihan mereka. Ia menganalisis data seperti sejarah pembelian, tingkah laku pelayaran, dan penilaian produk untuk memberi cadangan yang dipersonalisasi.

Contoh terkenal ialah algoritma “Customers Who Bought This Item Also Bought” yang digunakan oleh Amazon, yang menyumbang 35% daripada hasil jualan syarikat tersebut.

  Apakah Impak Algoritma terhadap Digital Marketing di Malaysia?

  Penggunaan algoritma dalam digital marketing telah membawa perubahan yang besar kepada cara perniagaan di Malaysia menjalankan aktiviti pemasaran dalam talian. Berikut adalah beberapa impak utama:

  Peningkatan Ketepatan Sasaran

  Algoritma membolehkan pemasar menyasarkan khalayak yang lebih tepat berdasarkan demografi, minat, dan tingkah laku mereka. Ini memastikan mesej pemasaran disampaikan kepada individu yang paling cenderung untuk bertindak balas, meningkatkan kadar penukaran (conversion rate) dan ROI. Menurut kajian oleh Vase.ai, sebuah platform pengiklanan digital di Malaysia, kempen yang menggunakan penargetan algoritma mencapai kadar penglibatan (engagement rate) yang 2.3 kali lebih tinggi berbanding kempen yang tidak menggunakannya.

  Pengoptimuman Kos

  Algoritma juga membantu mengoptimumkan peruntukan belanjawan pemasaran dengan memastikan iklan dipaparkan kepada khalayak yang paling berpotensi pada masa yang paling sesuai. Ini mengurangkan pembaziran sumber dan meningkatkan keberkesanan kempen. Menurut laporan oleh Maxis, syarikat telekomunikasi terkemuka di Malaysia, penggunaan algoritma dalam kempen digital marketing mereka telah mengurangkan kos per perolehan (cost per acquisition) sebanyak 40%.

  Peningkatan Pengalaman Pengguna

  Algoritma membolehkan pemasar menyediakan pengalaman yang lebih peribadi dan relevan kepada pengguna. Dengan menganalisis data tingkah laku pengguna, algoritma dapat mencadangkan produk, perkhidmatan, atau kandungan yang sesuai dengan minat dan keperluan individu. Ini meningkatkan kepuasan pengguna dan menggalakkan mereka untuk terus berinteraksi dengan jenama. Contohnya, Zalora, sebuah platform e-dagang fesyen terkemuka di Malaysia, menggunakan algoritma recommendation engine untuk menyediakan cadangan produk yang dipersonalisasi kepada setiap pelanggan, meningkatkan kadar klik (click-through rate) sebanyak 35%.

  Analisis Data Masa Nyata

  Algoritma membolehkan analisis data masa nyata, yang bermakna pemasar dapat memantau prestasi kempen dan membuat pelarasan dengan segera berdasarkan maklum balas pengguna. Ini membolehkan pemasar mengoptimumkan kempen mereka secara berterusan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

  Menurut kajian oleh Forrester, syarikat analisis pasaran global, organisasi yang menggunakan analisis data masa nyata mencapai peningkatan ROI sebanyak 21% dalam kempen digital marketing mereka.

   Apakah Cabaran Bisnes dengan Algoritma?

   Walaupun penggunaan algoritma dalam digital marketing telah membawa banyak manfaat, ia juga membawa beberapa cabaran. Antaranya:

   Isu Privasi Data

   Penggunaan algoritma dalam digital marketing bergantung pada pengumpulan dan analisis data pengguna. Ini menimbulkan kebimbangan mengenai privasi data dan bagaimana data tersebut digunakan.

   Perniagaan perlu memastikan mereka mematuhi peraturan perlindungan data seperti Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) di Malaysia dan menjalankan amalan terbaik dalam pengendalian data pelanggan .

   Kekurangan Kemahiran

   Penggunaan algoritma dalam digital marketing memerlukan set kemahiran yang khusus, termasuk analisis data, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan. Kekurangan bakat dengan kemahiran ini boleh menjadi cabaran bagi perniagaan di Malaysia untuk mengadaptasi teknologi ini dengan berkesan.

   Menurut kajian oleh Universiti Malaya, hanya 23.5% daripada syarikat di Malaysia mempunyai kakitangan dengan kemahiran analisis data yang mencukupi.

   Evolusi Berterusan

   Algoritma dalam digital marketing sentiasa berubah dan berkembang, seiring dengan perubahan tingkah laku pengguna dan kemajuan teknologi. Pemasar perlu sentiasa mengikuti perkembangan terkini dan menyesuaikan strategi mereka dengan sewajarnya. Ini memerlukan pelaburan berterusan dalam penyelidikan dan pembangunan.

    Meskipun terdapat cabaran, masa depan algoritma dalam digital marketing di Malaysia kelihatan cerah. Dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital dan peningkatan penggunaan internet, potensi untuk menggunakan algoritma dalam memacu pertumbuhan perniagaan adalah besar.

    Menurut laporan oleh EY, ekonomi digital Malaysia dijangka berkembang pada kadar tahunan sebanyak 20% dari tahun 2021 hingga 2025, mencapai nilai RM77.4 bilion.

    Perniagaan yang dapat memanfaatkan kuasa algoritma dalam strategi digital marketing mereka akan berada di kedudukan yang lebih baik untuk mengambil kesempatan daripada pertumbuhan ini.

    Kesimpulan

    Algoritma membolehkan ‘marketer’ menyampaikan mesej yang lebih tepat, mengoptimumkan sumber, dan menyediakan pengalaman yang lebih peribadi kepada pengguna.

    Perniagaan di Malaysia yang dapat memanfaatkan kuasa algoritma dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi akan berada di kedudukan yang lebih baik untuk berjaya dalam ekonomi digital yang semakin berkembang.

    Leave a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *