ISySM 2015

International Symposium on Science and Mathematics (ISySM 2015)

ISySM’2015 (isysm.com)

  1. [JOURNAL BASED – SCOPUS Q3] 2015 International Symposium on Science and Mathematics
  2. Nov 24, 2015 – Gino Feruci Hotel Kebonjati Bandung, Bandung, Indonesia
  3. Paper published :